sportdietist foto privacyverklaring
Een fit lichaam begint met gezonde voeding

Privacyverklaring en AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit houdt (o.a.) in dat u het recht heeft om te weten welke gegevens ik van u heb, wat ik daar mee doe, hoe ik deze beveilig en tevens kunt u een verzoek indienen om deze gegevens te wijzigen of verwijderen.
Door middel van deze privacyverklaring hopen ik u duidelijkheid te geven over bovenstaande punten. Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact met mij opnemen. Ik zal uw vraag binnen 2 weken beantwoorden.

Sportdiëtist Vera Wisse

Sportdiëtist Vera Wisse is gevestigd in Middelburg (Provincie Zeeland) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20148638. Sportdiëtist Vera Wisse is een praktijk voor sportdiëtiek.

Persoonsgegevens waarover ik beschik

Door gebruik te maken van de diensten van Sportdiëtist Vera Wisse, beschik ik over uw persoonsgegevens. De gegevens waarover ik beschik zijn:
 • Uw voor- en achternaam
 • Uw geboortedatum
 • Uw adresgegevens
 • Uw e-mailadres
 • Uw telefoonnnummer
 • Uw BSN (Burger Service Nummer)
 • Uw bankrekeningnummer (i.v.m. betalingen)
 • Het nummer van uw identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart)
 • Uw zorgverzekeraar en bijbehorend polisnummer
 • Medische gegevens inclusief verwijsbrieven
Daarnaast bewaar ik voedingsdagboeken waarin persoonlijke informatie wordt vermeld.

Waar gebruik ik deze gegevens voor

Deze gegevens gebruik ik voor de behandelingen en bijbehorende administratie, facturatie en declaratie en om te voldoen aan de voorwaarden van uw zorgverzekering om in aanmerking te komen voor vergoeding.
Uw telefoonnummer en e-mailadres gebruik ik om u te kunnen benaderen met vragen/informatie over uw behandeling of afspraak.

Hoe lang bewaar ik deze gegevens

Ik ben vanwege de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) wettelijk verplicht om uw gegevens 15 jaar te bewaren. Indien u geen gebruik meer maakt van mijn diensten, zal ik uw gegevens na 15 jaar verwijderen uit mijn bestanden.

Bescherming van uw gegevens

De persoonsgegevens waarover ik beschik zijn digitaal opgeslagen. De computer waar uw gegevens opstaan is beschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Indien deze computer zou worden gestolen zal ik aangifte doen van een zogenaamd "datalek" bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit ben ik wettelijk verplicht.
De voedingsdagboeken en verwijsbrieven worden bewaard in een afgesloten ruimte, waarvan alleen ik de sleutel heb.

Gegevens delen met derden

Uw gegevens worden alleen na uw nadrukkelijke en schriftelijke toestemming gedeeld met uw huisarts of andere behandelaars. Verder worden door Sportdiëtist Vera Wisse op geen enkele manier gegevens verstrekt aan derden of gebruikt van andere doeleinden dan hierboven genoemd.
Verzekeringsmaatschappijen hebben geen inzage in uw medisch dossier.

Website

Deze website slaat geen persoonsgegevens of andere privacygevoelige informatie op.

Geen cookies

Deze website maakt geen gebruik van Cookies.

Statistieken

Deze website houdt wel statistieken bij, maar deze bevatten geen privacy-gevoelige informatie. Het enige wat wordt opgeslagen is:
 • Bezoekersaantallen
 • Land van herkomst
 • Hostingprovider (bijvoorbeeld Zeelandnet)
 • Bezochte pagina's van onze website
 • Tijdstip van het bezoek
Geen van bovenstaande gegevens kan door mij aan u als persoon worden gekoppeld, omdat de website geen IP-adressen opslaat en u op deze website geen persoonlijke gegevens hoeft in te vullen.

Uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@verawisse.nl. Ik zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 weken, op uw verzoek reageren.